http://www.thomas-bauch.de/germany_gm.gif

http://www.thomas-bauch.de/unitedkingdom_gm.gif

 

http://www.thomas-bauch.de/usa_gm.gif

 

Mitt yrke...

...eller: Hvorfor blir man næringsmiddelteknolog?

 Tilbake til startsida

  

http://www.thomas-bauch.de/Bullet7.gif Min musikk

http://www.thomas-bauch.de/Bullet7.gif Min Norge

http://www.thomas-bauch.de/Bullet7.gif Mine bilder

http://www.thomas-bauch.de/Bullet7.gif Mitt yrke

http://www.thomas-bauch.de/Bullet7.gif Min postkasse

 

Sist aktualisert:

18.01.2009

http://www.etracker.de/fcnt.php?et=4vm0hs&java=n&et_easy=0&et_pagename=&et_areas=&et_ilevel=0&et_target=,,,1&et_lpage=&et_trig=&et_cust=0&et_basket=

 

 

Barndommen og skoletida

Det kommer dagen da hvert barn er spurt om det hva det ville bli i framtida. Hos meg hadde det selfølgelig vært det samme. Etterpå jeg kommet forbi tida da jeg svarte med "lokomotivfører", begyunnte jeg å tenke meg altvorlig om ønsket profesjonen min.

Da jeg var i den første klassen hadde jeg funnet et svar: Jeg ville blir en forfatter. Jeg hadde ingen peiling, hvordan jeg kunne gjøre det. Men - uansett - hadde jeg funnet et godt svar på sporsmålet dette.

I løpet av årene fand jeg ut, at forfatter er egentilig ikke en riktig profesjon. Så måtte jeg dessverre velge en annen profesjon.

Da jeg var i den niende klassen, måtte jeg videre tenke meg om profesjonen. Jeg hadde enda ikke bestemt meg. Der for gikk jeg fortsattet in til skolen - jeg besøkte for to årstider vidergående skolen.

 

Valget av profesjonen

Bare to årstider senere da jeg var i den ellevede klassen, kom dette dårlige spromålet om profesjonen tilbake til meg. Først prøvde jeg å bli et tolk. Dette lingnete iallefall ønsket profesjonen min - forfatter - lite gran. Først måtte jeg gjøre en egnethetsprøve som egentlig ikke gikk for dårlig. Men da jeg fått brev med resultatet anbefalte de, at jeg skulle velge en annen profesjon.

Det har jeg gjort: Jeg bestemte meg å studere teknologi av næingsmidler med spesialisering - teknologie av gjæring og drikkevarer.

 

Utdannelse

Utdannelset begynnte i året 1985 med en praksis på et sort bryggeri i Berlin. For jeg hadde meget sjelden drukket øl før jeg kom dit, var jeg ikke så veldig glad i ølet om denne tida. Så måtte kollegene mine først opplærer meg, hvordan drikkes øl: Det er nøtvendig å ta noen større slurker først, slik at ganen har mulighet for å blir kjent med den bitter smaken av ølet. Overraskeligvis hadde ganen min gjort det ganske rask etterpå. Lettvintere var det til meg å lære hvordan renses på bryggeriet og hvordan styres anlegget.

Da studiumen begynnte var det vanskelig å tro, at jeg studerte næringsmiddelteknologi. Jeg fikk undervisning i matematikk, kemi, fysikk, filosifi, Russisk og Engelsk sprak osv.. Endelig - omtrent et år senere - følgte også utdannelset i fagspesifiske retninger.

Hva er en studium uten praksis? Umulig! Et halv år insjenørpraksis på et stort bryggeri og diplom praksis på Høgskolen for Næringsmiddelindustri i Plovdiv (Bylgaria) hadde vært en viktig del av studiumen min.

 

Promosjonen

Etter fire og en half årstider hadde jeg avsluttet pliktprogrammet. Jeg begynnte med å arbeide på universitætet for å kjøre ut forsknings- og utviklingsarbeit om emnen "Utvinning og applikasjon av maltenzympreparater for å forbedre filtrasjonsegenskapene av øl". Etter en lang tid med gode og dårlige perioder har jeg fått doktorgraden gnjemmom avhandlingen min om denne emnen. Avhandlingen er publisert hos GCA-Verlag Herdecke (ISBN 3-89863-072-2). En stipendium av Deutsche Bundesstiftung Umwelt hadde vært et kjempestort hjelp for å komme til målet i året 2001.

 

Veien etterpå

Etter studiumen hadde jeg i hovedsaken jobbet med moderne produkter og fremgangmåter for næringsmiddelframstillingen. De viktikste resultatene av forsknings- og utviklingsarbeidet er beskrivet i flere patenter:

  • DE 42 34 392 A1: Verfahren zur Gewinnung von Malzenzymen und deren Einsatz bei der Bierherstellung (Metode for utvinning av maltenzympreparater og deres applikasjon hos ølframstillingen)
  • DE 100 27 915 A1: Verfahren zur Gewinnung unterschiedlich angereicherter Enzymgruppen aus gemälztem Getreide und deren Applikation bei der Bier- und Nahrungsmittelherstellung (Metode for utvinning og applikasjon av forskjellig tilsettet enzymgrupper fra malted korn og applikasjonen av dem for øl- og næringsmiddelframstillingen)
  • DE 103 13 077 A1: Bioflavonoidpräparate mit hoher antioxidativer Kapazität und hohem antioxidativem Potenzial, Verfahren zur Herstellung und zur Applikation der Präparate (Bioflavonoidpreparater med høy antioxidativ kapasitet og høyt antioxidativt potensjal, metode for framstilling og applikasjon av preparatene)
  • DE 10 2004 037696 A1: Glutenfreies Fermentationsgetränk und Verfahren zu seiner Herstellung (Glutenfritt fermentasjonsdrikk og tilsvarende framstillingsmetode)

 Tilbake